www.intex-story.com

โซฟาราคาถูกมาก

แต่ระบายความโกรธใส่สุนัขป่า พาซวยฝูงนี้ หน้าไม้ยิงรัวติดต่อกันด้วยความเร็วสูงสุด

น่าเสียดายที่สุนัขป่าพวกนี้ไม่ใช่กวางอูฐ อย่างมากก็โดนแค่ index โซฟา ดอกเดียวแล้วที่เหลือก็เบี่ยงหลบไปได้ ลูกดอกแค่ดอกเดียวย่อมไม่อาจ ปลิดชีวิตมันได้ สุนัขป่าที่ได้รับบาดเจ็บถูกกระตุ้นลันดานดิบจนดุร้ายกว่า เดิมหลายเท่า มันกระโจนพรวดเข้าใส่ซวงเว่ยทันทีอย่างไม่กลัวตาย

ระยะห่างย่นเข้ามาใกล้แล้ว ต่อให้หลบเร็วแค่ไหนก็ต้องโดน สุนัขป่าตัวอื่นขวางทางเอาไว้!

“ฉึกฉึกฉึกฉึกฉีก !”

ยิงติดต่อกัน 5 ดอก โดนสุนัขป่าตัวหนึ่งเข้าเต็มที่ ในศีรษะมีเสียง ของระบบด้งขึ้นว่า

“ผู้เล่นเฉินเหิเงปฏิบติตามเงื่อนไข แสดงทักษะพื้นฐานของนาย พรานลุล่วง ได้รับทักษะ ‘ยิงรัว’ ของนายพราน ระดับที่ 1”

ติดตามมาอย่างกระชั้นชิดด้วยสุนัขป่าอีกตัวถูกเฉินเหิเงที่ออก index โซฟา 2990 อาการบ้าคลั่งเล็กน้อยยิงรัวติดต่อกันจนพรุนไปทั้งตัว เสียงจากระบบได้ ด้งขึ้นในศีรษะอีกครั้ง

“ผู้เล่นเฉินเหิเงปฏิบัติตามเงื่อนไข แสดงทักษะพื้นฐานของ นักรบคลั่งลุล่วง ได้รับทักษะ ‘สังหารด้วยโทสะ’ ของนักรบคลั่ง ระด้บที่ 1” น่าเสียดายที่เฉินเพิเงไม่มีโอกาสจะมานั้งดีใจ หน้าที่ไม่กลัวตายคาบหลุดไปจากมือ เฉินเหิเงหยิบโล่ออกมาทันที น่าเสียดาย ที่ถูกโจมตีแค่ 2 ครั้ง โล่ก็แตกเป็นเสี่ยงๆ

เสียงจากระบบดังขึ้นในศีรษะอีกครั้ง

“ผู้เล่นเฉินเฟิงปฏิบัติตามเงื่อนไข แสดงทักษะพื้นฐานของนัก ดาบลุล่วง โซฟา ผ้า index ได้รับทักษะ ‘ใช้โล่ป็องกัน’ ของนักดาบ ระดับที่ 1, ผู้เล่นเฉินเพิเง ปฏิบัติตามเงื่อนไขลุล่วง ได้เลื่อนระดับทักษะใช้โล่ปีองกันของนักดาบ เลื่อนเป็นระดับที่ 2”

ช่องข่าวสารด้านการต่อสู้ใต้โชว๎ให้ทราบว่า พลังป้องกันของ ชุดเกราะไพธอนแดงเหลือเพียง 2,000 จุด ความรู้สึกเจ็บมาเยือนเฉินเพีง อีกครั้ง เขารีบใช้ยาพีนพลังทันที แล้วใช้ดาบแทงฝูงสุนัขป่าติดต่อกัน ยาพีน พลังถูกใช้หมดไปขวดแล้วขวดเล่าอย่างรวดเร็ว

ในไม่ช้ายาพีนพลังที่เฉินเพีงพกติดตัวมาก็เหลือเพียง 10 ขวด ฝูงสุนัขป่าได้ชะงักการโจมตีระลอกที่หนึ่งลงชั่วคราวแล้วถอยไปสิบกว่าก้าว แต่ยังคงล้อมเฉินเหิเงเอาไว้ หน้าไม้เหล็กกล้านอนแอ้งแม้งอยู่ตรงกลาง ระหว่างทั้งสองฝ่าย พอคิดถึงว่านั่นคืออาวุธระดับที่ 4 หากจะหนียังไงก็ ต้องเอามันไปด้วย

เฉินเพีงฉวยโอกาสเก็บดาบสั้นเปลี่ยนเป็นทวนยาว แล้วหนีบ index โซฟา เข้า มุม ท้องม้า ตวาดว่า

“ซวงเว่ย บุกทะลวงเลย !”

ซวงเว่ยส่งเสียงร้องก้องแล้วกระโจนไปข้างหน้าอย่างงดงาม พริบ ตาเดียวพุ่งทะยานไปไกลหลายเมตร เฉินเพีงตวัดทวนเขี่ยวูบ หน้าไม้ เหล็กกล้าถูกเกี่ยวขึ้นมาอย่างราบรื่น

แต่ฝูงสุนัขป่าก็ไม่ไต้มาล้อมวงดูเฉย ๆ พวกมันเริ่มจู่โจมระลอก index โซฟาเบด ที่สองทันที ทุกตัวต่างพุ่งวาบเช้าหาเฉินเฟิงอย่างไม่กลัวตาย

เฉินเพีงไม่กล้าเสี่ยงด้วยอีก รีบใช้ม้วนคาถากลับบ้านทันควัน แสงสว่างวาบได้พาเฉินเพีงกับชวงเว่ยแวบหายไป ฝูงสุนัขป่าพุ่งเข้าเจอ แต่ความ

Kommentare

งกองข้อนทับถมกันจนสูง และเคริ่องใข์ไพ่ฟัาที่ถูกวางทิ้งระเกะระกะ ลองนับกล่องตูคร่าว ๆ มีทั้งลี้นยี่สิบเจ็ด กล่อง สมบัติเหล่านี้ถูกขนย้ายมาจากอพาร์ตเมนต์ที่นากาโนะหลังจากรีวจิเสีย ชีวิต โต๊ะ เตียง เคริ่องเรีอนขนาดใหญ่ทั้งหลายถูกจำหน่ายจ่ายแจกไปที่อื่น ส่วนใหญ่เหลือเพียงหนังสิอในกล่องลูกฟูก ให้ปลงแล้วว่า...เตรียมคิดเผื่อกรณีหากระดาษบทความไม่พบดีกว่า ต่อให้มัน หลงปะปนอยู่ในนี้จริง ๆ การหากระดาษไม่กี่แผ่นดูจะเป็นเรื่องยากเยินแสนเข็ญ ยิ่งล้ามันไม่อยู่ในกล่อง ย่อมสิ้นเปลืองเรี่ยวแรงโดยเปล่าประโยชน์

กล่องกระดาษลูกฟูกทุกกล่องถูกปิดไว้ด้วยเทปกาว ไมถอดเสิ้อคลุม ม้วน แขนเสิ้อแล้วลองเปิดกล่องด้านหน้าใกล้ตัวกล่องหนึ่ง ภายในเป็นหนังลือพ็อกเก็ต บุ๊ค ไมอดไม่ได้หยิบขึ้นมาดู 3-4 เล่ม หนี่งในนี้นเธอให้เป็นของขวัญแก่รีวจิเอง เหินแล้วทำให้หวนคะนึงถึงความหลัง กลิ่นอายจากห้องรีวจีในอพารีตเมนตัที่นา- กาโนะชีมติดแนบแน่นอยู่ โซฟาราคาถูกมาก บนปกหนังลือเล่มนี้

ไมใช่เวลาจะมานั่งหวนรำลึกความหลัง...ไมแข็งใจกลากลืนนี้าตาทำงานต่อ ล้วงหยิบลิ่งของในกล่องออกมา ล่อง ดูล้นกล่องก็ไม่มีวี่แววกระดาษด้นฉบับ ไมพยายามใช่วิจารณญาณคาดเดา หาก บทความหลงปะปนอยู่ในกล่องเหล่านี้ มันควรจะ ขาย โซฟา ราคา ถูก ๆ พร้อม อยู่ที่ไหนกันนะ...อยู่รวมกับ หนังลืออ้างอิง หรีออยู่ในแฟ้มเอกสารข้อมูล...ได้แต่ค่อย ๆ เปิดหาไปทีละกล่อง เหงื่อเม็ดเล็ก ๆ ผุดซึมบนแผ่นหลัง การหยิบหนังสือเข้าออกเพี่อด้นหา ด้นฉบับบทความทางวิชาการขึ่งรีวจีเขียนด้างอยู่เป็นงานยากลำบากพอควร หลัง จากด้นไ!ได้สามกล่อง ไมก็หยุดมีอ ไตร่ตรองถึงความเป็นไ!ได้ ล้าเธอจะเขียน ส่วนที่ขาดหายไปแทนรีวจีล่ะ

ปรัชญาความคิดอันซับข้อนยากจะเข้าใจเกี่ยวกับตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ ดีพีมพ่ในวารสารวิชาการมาแล้วเป็นครั้งคราว ส่วนบทความนี้Iมใด้มีเนี้อหาเฉพาะ ทาง ทว่าเป็นเรื่องต่อเนื่องเกี่ยวกับตรรกศาสตร์โดยน่าเอาวิทยาศาสตร์และปัญหา ขาย โซฟา ราคา ถูก จาก โรงงาน ลังคมเข้ามาผสมผสาน เนื้อหาจึงไม่ยากนักลำหรับบุคคลทั่วไป ตั้งแต่เริ่มลง ดีพิมฟในวารสารรายเดือนออกโดยลำนักพิมฟใหญ่แห่งหนี่ง ไมได้เสนอตัวช่วย คัดเรียบเรียงด้นฉบับและอยู่ร่วมในการประชุมกับบรรณาธิการเสมอ ด้วยเหตุนี้ จึงจำได้แม่นยำ ทั่งพัฒนาการแนวความคิดและรูปแบบสำนวนภาษาที่รีวจึใข้ ทำให่ใมนึกว่าแค่หนึ่งหรีอสองหน้าคงพ่อแต่งเสริมขึ้นมาให้ประสานประสม โซฟาราคาถูก โฮมโปร กลม กลืนกันได้ ล้าส่วนที่หายแค่หน้าเดียว ไมคงพ่ายแพ้ต่อความเย้ายวนที่จะเขียนต่อเอง

บทความยาวตอนละประมาณสี่สิบหนา สี่ร้อยตัวอักษร ทว่าบางครั้งก็ได้แค่สาม สิบเจิดหน้า บางครั้งเกินไปเป็นสี่สิบสาม โซฟาราคาถูก ชลบุรี หน้าก็มี ตังนั้นบทความชิ้นนี้ชึ่งเป็น คอนสุดท้ายของชุดชึ่งมีสิบสองครั้ง จะขยายปริมาณชิ้นเป็นกี่หน้า และในจำนวน นั้นมีกี่หน้าพลัดหายไป ไมไม่อาจทราบได้ คีนที่เล็ดลอดจากงานศพริวจิไปเก็บ

Kommentare
Mehr


Sie sind Besucher Nr.

Eigene Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!