www.intex-story.com

The Online Shopping Mall

08
Ap
โซฟาเป่าลมเที่ยวทะเล
08.04.2017 14:26

 

■เป็นเดรัจฉานหริอไม' หากมิได้ลงไปคลุกคสิด้วยตัวเองก็คงมองไม่ แจ่มชัด"

รอคอยอยู่ราวครึ่งชัวยามคณะทูตจึงเยื้องโซฟาลม ราคาถูกย่างมาถึง มีรถซึ่งบรรทุก ของขวัญจนเต็มสิบกว่าคันอยู่เบื้องหน้า ในนั้นล้วนเป็นหนังสัตว์ทุกสีลัน วางเรียงเป็นกองๆ ยังมีม้าพันธุดีที่เพาะเลี้ยงกันเฉพาะในตงชย่าอืกหลายตัว ทั้งหมดนี้เป็นของขวัญที่จะมอบให้แก่แคว้นด้าฉิน

ผู้ที่ตามมาด้านหลังขบวนคอองค์ขายอนั่วแห่งตงซย่า เขามีเรีอนร่าง สูงเก้าเชียะ ควบขี่อาชาพ่วงพีสีดำที่สูงใหญ่อย่างยิ่ง ผิวกายดำคลํ้า กล้ามเบื้อ ทุกมัดครัดเคร่งแข็งแรงประหนงสัตว์ป่า เรีอนผมยาวประบ่ากักเป็นเปียหลวมๆ ลองสามเล้นอย่างง่ายๆ อาภรณ์ขลบรีมด้วยหนังสัตว์อย่างสวยงาม ตกแต่ง ด้วยทองกับกระดูกสัตว์เทอะฑะมากมาย รูปหน้าคมสันบึกบึนราวกับตึจาก เหล็กกล้า จมูกโด่งสูง นัยน้ตาสินั้าตาลอ่อนคมกรีบมีชีวตชีวา ดูคล้าย พญาเหยิ่ยวกลางหาว

ทุกคนกล่าวชมเป็นเสียงเดยวกัน

"รูปโฉมเช่นนี้ เรีอนร่างเช่นนี้ ท1วงท่าเช่นนี้...สมเป็นชายชาตรีแท้ๆ ลำพังแค่ยนนี้งอยู่บนหี้นก็คล้ายเป็นคนหนังทองแดงกระดูกเหล็กก็ไม'ปาน ดูท่าทางก็รูว่าเขี่ยวชาญในเรึ่องการต่อสู้ฆ่าพัน'

 

ซย่าอวี้จิ่นเห็นข้อเปรียบเทียบกับร่างกายที่ผอมบางและรูปโฉมสุภาพ ของตัวเองแล้วก็ทั้งอิจฉาริษยาและโกรธเคือง ปรารถนาว่าตนจะโซฟาเป่าลมอเนกประสงค์มีเรือนร่าง กำยำลาสันตังเช่นองค์ชายอีนั่วบ้างเหลือเกิน จะได้จับภรรยาตัวดีมาแทะโลม อย่างลาลมใจ ให้นางได้ลิ้มรลความอับอายดูบ้าง ทั้งยังสามารถอบรมลังสอน นางได้ว่าอะไรคือว่านอนสอนง่าย วันหน้าสามีบอกให้ไปซ้ายก็ห้ามไปขวา บอกให้ไปขวาก็ห้ามไปซ้าย

จนแล้วจนรอดความเพ้อฝันก็คือความเพ้อฝัน เขาถอนหายใจยาว เฮือกหนึ่ง หันหน้ากลับมาอย่างห้อแห้ กลับเห็นเยี่ยเจากำลังมองเขาอยู่เงยบ ๆ เขาก็อดถามขึ้นมีได้

■เจ้าไม่สนใจองค์ขายอินั่วรี''

■ไม่เห็นมีอะไรขวนมอง,

ซย่าอวี้จิ่นไม่เข้าใจ "เพราะอะไร,

เยี่ยเจากวาดตามององค์ขายอินั่วแวบหนึ่ง เอ่ยอย่างปรามาส "ผู้พ่ายโซฟาลม พกพา pantipแพ้ด้วยนํ้ามีอข้าไยคู่ควรให้เอ่ยถึง"

ภาพเพ้อฝันในห้วงคาน้งหายวับไปในพริบตา ซย่าอวี้จิ่นบังเกิดความรู้ลืก ชั่ววูบ อยากกัดภรรยาให้บ้วยมรณาขึ้นมาฉับพลัน

ยามราตรี จักรพรรดิจัดงานเลี้ยงพระราชทานที่หอหวนไมตรี ขุนนาง บุ๋นบู๊ทั้งหลายมาร่วมงานกันพร้อมหน้า

ถึงผู้ตรวจการนครหลวงจะเป็นขุนนางขั้นผู้น้อย แต่หนานผิงจวิ้นอ๋อง เป็นบรรดาตักดที่ไม่เล็กเลย เขาจึงอยู่ในรายฃี่อที่ได้รับเชิญด้วย ทว่าเขาจะ ปรากฏตัวขึ้นหรือไม่จักรพรรดิหาได้ใส่ใจ เพียงกำชับให้เยี่ยเจามาร่วมงาน

ชย่าอวี้จิ่นไม่ค่อยอยากไปเช่นกัน เพราะถึงอย่างไรเขาก็กินพระกระยาหาร โซฟาเป่าลมของจักรพรรดิจนเบื่อแล้ว อึกทั้งการออกไปข้างนอกพร้อมเยี่ยเจาก็มักมีคน มาถามนั่นถามนี่ หมายจะดูเรื่องตลกชวนหัวของพวกเขา กอปรกับเขายัง ขุ่นข้องหมองใจที่ถูกภรรยาท่าร้ายความรู้สึกหนักหนาสาหัสเกินไป ไม่อยาก ไยดีนาง

 

Kommentare


Datenschutzerklärung
Kostenlose Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!