www.intex-story.com

The Online Shopping Mall

18
Ap
เห็นแล้วง่วง
18.04.2017 22:28

ฮู่อาฮูหยินกล่าวว่า “หลังจากนั้นพวกท่านยืมมือเราควบคุมแคว้น วาลาไว้?”

เซี่ยสินลุกขึ้นอย่างช้า ๆ มันสูงกว่าฮู่อาฮูหยินหนึ่งช่วงศีรษะ เมื่อ เดินถึงช้างกายฮ่อาฮูหยิน ฮ่อาฮูหยินมีอาจไม่เงยหน้ามองดูมัน ที่นอน 3.5 ฟุตคล้าย กำลังแหงนมองยอดเขาที่สูงตระหง่านลูกหนึ่ง

เซี่ยสินก้มหน้าลงกล่าวว่า “ฮ่อาฮูหยิน ต่อให้ม้าดีวิ่งเร็วกว่านี้ ยัง ไม่อาจไล่กวดตามดวงอาทิตย์ที่ขอบฟ้าทัน ท่านไม่มีปีกยาว ไหนเลยบิน ขึ้นฟ้าได้ ท่านขึ้นเป็นประมุขแคว้นวาลายังไม่พอหรือ?”

เมื่อเซี่ยสินก้มศีรษะมองลงมา ฮ่อาฮูหยินที่ส่วนลึกของจิตใจนั้น เทิดทูนบูชาผู้เข้มแข็ง กลับบังเกิดความพลุ่งพล่านคิดหมอบกราบกราน ที่ผ่านมานางใฝ่ฝันหื้เนฟูเกียรติภูมิยุคเจ็งกิสข่าน ถึงแม้ตอนนี้แคว้นวาลา เช้าตาจน แต่นางยังไม่อาจยอมรับความจริงได้

ฮ่อาฮูหยินอดกล่าวมิได้ว่า “แต่ว่า...หากให้เรานำคนในชนเผ่า ศีโรราบต่อพวกท่าน เรา...เราจะเป็นคนบาปตลอดกาล...”

เขึ้ยสินทวนคำตลอดกาล หัวร่อดังๆ กล่าวว่า “เหลวไหล ในโลก ไหนเลยมีคำว่าตลอดกาล เราไม่เคยละเมอเพ้อฝันเช่นนี้ แม้แต่ฮ่องเต้ พวกเรายังบอกว่า หากด้าหมิงสามารถครองแผ่นดินสามร้อยปี พระองค์ ก็พอ'ใจแล้ว ฮ่อาฮูหยิน แผ่นดินไม่ได้เป็นแผ่นดินของคนคนเดียว มองโกลเคยศีโรราบต่อได้กิม สุดท้ายมองโกลล้มล้างได้กิม ไท่จู่ฮ่องเต้ ที่นอนเป่าลม intex 68757เราเป็นประชากรที่อยู่ภายใต้การปกครองของมองโกล แต่กีล้มล้าง ราชวงศ์มองโกล

“ไม่ว่าวัตถุเรื่องราวใดต้องมีวันตับสูญสลาย เมื่อรุ่งเรืองถึงที่สุดก็ เสื่อมโทรม นี่เป็นกฎเกณฑ์ที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง พืชเป็นเช่นนี้ สัตว์ เป็นเช่นนี้ ราชวงศ์ก็เป็นเช่นนี้ ไม่มีราชวงศ์ใดคงอยู่ตลอดไป นับแต่ตั้ง ประเทศ เติบโตแข็งกล้า เข้าสู่จุดเสื่อม แตกดับสูญสลาย หมุนเวียนเช่น นี้ตลอดไป หากว่าตอนนี้ยังเป็นราชวงศ์เซี่ย แม้แต่ราชวงศ์ซังและโจวก็ ไม่บังเกิดขึ้น

“หากว่าสักวันหนึ่งฮ่องเต้ไร้ทำนองคลองธรรม ขุนนางทุจริตคิดมี ชอบ ทั่วทั้งราชสำนักฟอนเฟะ ราษฎรทั้งแผ่นดินเดือดร้อนแสนสาหัส ย่อมมีคนขึ้นแทนที่ หากว่าเมื่อถึงเวลานั้นซนเผ่าของท่านมีคนทำตาม บัญชาสวรรค์ สามารถครองใจผู้คน มีความสามารถช่วงชิงแผ่นดิน ก็ ปล่อยให้ช่วงชิง เมื่อถึงเวลานั้นเราท่านล้วนฝังร่างกับพสุธา ลูกหลานรัก ดีหรือไม่รักดื พวกเรายุ่งเกี่ยวไต้หรือ?”

ฮ่อาฮูหยินรับฟังจนหวั่นไหวใจ ยามนั้นที่หน้าประตูกระโจมบังเกิด เสียงร้องดังว่า “ฮ่อาฮาถุน ใต้เท้าปาถูบัวหลอขอเข้าพบ”

เซี่ยสินไม่เข้าใจภาษามองโกล แต่ไต้ยินคำ “ปาถูบัวหลอ” อย่าง ชัดเจน ที่นอนเป่าลม ลาซาด้าพอฟังต้องลอบยินดี ครุ่นคิดขึ้น ‘ถานป้อทำตามคำสั่งสำเร็จ ชัก นำปาถูป้วหลอมาแล้ว’

ดังนั้นฉวยโอกาสกล่าวว่า “เป็นไร หากฮ่อาฮูหยินรับปาก เรา ท่านจะจับมือเป็นพันธมิตร หากท่านไม่รับปาก เราเชื่อว่าปาถูบัวหลอ ยินดีสวมบทบาทนี้แทน”

ฮ่อาฮูหยินก้มศีรษะครุ่นคิดชั่วขณะ สุดท้ายเงยหน้าขึ้น ยกมือยื่น ต่อเชื่ยสิน

ทั้งสองปรบมือกันสามครา เซี่ยสินค่อยกล่าวว่า “เราท่านออกไป รับมันเข้ามาเถอะ”

ขณะที่หันที่นอนเป่าลม โลตัสกาย เซึ่ยสินต้องลอบระบายลมจากปาก คิดอ่านในใจ ‘สตรีนางนี้ยากจัดการไต้จริงๆ’

Kommentare


Datenschutzerklärung
Gratis Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!